Безплатен тест за определяне на цветните вектори

Какъв генетично заложен потенциал имате за всеки от осемте вектора? Как приемате и развивате качествата на всеки един от тях?

Попълнете теста и ще получите автоматично Вашия резултат.

Как може да използвате резултатите от теста?

Тестът е практически приложим за психолози, семейни терапевти и консултанти, специалисти по управление на човешките ресурси и мениджъри, които управляват екипи.

Тестът Толкачов–Бородянский е авторски и не може да се използва, без съгласие на автора и в съответствие с действащото законодателство.

Сдружение Вита Екилибриум организира отворени обучения за всеки, който иска да разшири своите познания, да прилага теста в своята работа или иска да изгради хармонични отношения със своите деца, с родителите си, с любимия човек, както със самия себе си и със света.

Попълнете теста