Екипни програми

Програмите подпомагат психичното здраве, хармонията и баланса в живота на служителите. Чрез тях създаваме активност, която носи послание за социалната отговорност на компанията.
Ако ценностите на Сдружение Vita Equilibrium са близки до Вашето светоусещане ние ще създадем програма, която ще бъде неповторимо преживяване за Вашия екип, различна от стандартните и широко разпространени тиймбидинг формати.
Програмите са в два основни модула:

 • Екипни занимания, извън работната среда за изследване на груповата динамика, общуване и взаимодействия в екипа.
 • Обучителни модули. Усвояването на знания е интерактивно през цялото време на провеждане, без да включват презентации, лекции и други форми на пасивно слушане.
  Обучителни модули съдържат:
  40% практически упражнения, мозъчни атаки и медитации, работа в малки групи и индивидуално.
  20% от времето е посветено на работа с методически материали, тестове и анаграми.
  30% обсъждане на казуси и дискусии.
  10% споделяне на опит, отговори на въпроси.В зависимост от конкретните изисквания и потребности на Вашия екип, може да изберете един от следните модули:
  Емоции, мислене и интелект. Емоционална интелигентност. Разбиране и разпознаване на емоциите. Инструменти за работа с емоциите. Приемане. Събитие-Емоция-Решение-Действие.
  Преодоляване на различия и конфликти. Практически инструменти за разрешаване на конфликти. Групов процес и действия. Структура на конфликта. Практически инструменти за справяне с конфликти.
  Техники за справяне със стреса. Алгоритъм за постигане на нещастие – или как разрушаваме собственото си щастие и хармония. Работен стрес и бърнаут. Симптоми и разпознаване. Умението да поставяме граници. Практически инструменти.
  Комуникативни умения. Начини на комуникация. Човешко поведение и език на тялото. Пространство в комуникацията. Умения за активно слушане. Кажи го правилно. Говорене, общуване, споделяне.