Определяне на личните и делови качества чрез методика „Уникуб“ и „Анаграми“

Еднакво успешно се прилага за тестиране, както на топ-мениджъри, така и за помощни работници. За определяне на съвършено различни делови качества. Дори, ако искате да изберете домашна помощница, градинар или внимателен шофьор, този инструмент ще облекчи Вашата задача веднага.
Времето за тестиране е от 3 до 12 минути, като информацията постъпва не в края на теста, а непосредствено по време на неговото провеждане. По този начин тестирането може да бъде прекъснато във всеки момент, ако получената информация вече е достатъчна.
Всички участници получават инструмент „Уникуб“, с помощта на който могат сами да провеждат тестиране и да определят лични и делови качества.

От кого може да бъде използвана тази методика? Може да бъде използвана ефективно не само от специалисти по подбора, но и от всеки човек без специално образование и навици.

Как може да се прилага? Методиката може да бъде използвана както в състава на общо психологическо изследване, така и самостоятелно — като обикновен тест със зададени параметри.
За провеждане на тестирането не е нужен компютър, хартия или химикал. Необходим е само инструмента „Уникуб“ с размер 12 см3, а също така работно пространство, не повече от 50 см2.

Програмата на тренинга включва:

• Определяне на качествата, които е нужно да бъдат оценени.
• Запознаване с основните инструменти „Уникуб“ и „Анаграми“;
• Запознаване с алгоритъма и възможните варианти на резултати.
• Подробен анализ на възможните резултати и тяхната интерпретация.

Продължителност: един ден

Формат на провеждане: Отворени и корпоративни групи.

Предстоящо събитие: 11 април 2019,
София, хотел Central Park, бул. Витоша 106

Такса участие:  280 лева

Такса ранно записване (до 10.02.2019 г.):  220 лева

Резервация