Практически инструменти за управление на бизнеса

„Ако в твоята компания решенията вземаш ти – ти не си лидера.“ Джак Дорси

Това твърдение на създателя на Twitter Джак Дорси предизвиква объркване у много ръководители. И действително, как да определим ефективния лидер, ако не с правилните управленски решения?
Ако се замислите по-дълбоко, няма да е сложно да се досетите, че правилните решения може да направят от Вас добър мениджър, но лидер - няма как.
Лидер - това е нещо съвсем различно. Не е умението да вземаш решения.
Лидер - това е умението „да държиш в свои ръце всяка структура“.
С какво да я държиш? Със силата на мисълта, използвайки специални психологически инструменти.
При това, съвсем не е важно какъв е размерът на тази структура: малък отдел, крупно подразделение или цялата компания. Всяка структура ще може да управлявате на друго ниво.

„Страшният сън“ на всеки ръководител:

Данъчните имат претенции към Вашата компания за милиони и Вие имате твърде малък шанс да спечелите делото.
Вашите стоки са „арестувани“ на митницата. Вие вече сте направили всичко, което сте могли, но ситуацията не е помръднала.
Вашият ресторант не носи печалба – за разлика от петте други на същата улица.
Вие сте платили аванс, а доставчикът някъде е пропаднал и дори не отговаря на телефона.
Ваш превод за половин милион евро „виси“ в банката, заради грешка в документите.
Клиент предявява към Вас претенция за немислимо голяма сума и съдът е почти готов да застане на негова страна.
Държавна структура не бърза да Ви даде необходимото разрешение и Вие ежедневно губите.

Всички това са истории на реални клиенти, които успяха да решат проблемите, както се казва „дори без да излязат от офиса“. Колкото и фантастично да звучи, подобни ситуации може да обърнете в изгодна за Вас посока, само за няколко часа или дни с помощта на несложни психологически инструменти. Възможно е, затова започнете да управлявате бизнеса си на друго ниво.

Какво ще получите от този тренинг? Защо е възможно?

Защото вътре във Вас има една „точка“, от която Вие действате необичайно продуктивно като ръководител.
В тази точка Вие:

  • Добре усещате правилното място на всички елементи в системата.
  •  Намирате се в максимален контакт със своите ресурси и със своята интуиция.
  • Разбирате скритите причини и връзки, които стоят зад успеха и неуспеха на компанията.
  • Способни сте да разпознаете промените, много преди другите да ги забележат.
  • Можете интуитивно да избирате оптималния път към набелязаните цели.
  • Правилно делегирате не само пълномощия, но имате и съответния подход към работата.
  • Намирате се в хармонично състояние, в което леко и с удоволствие...
  • … и живеете в неизмерима радост от всичко това.
    Вие прекрасно разбирате за какво става въпрос. Именно от тази точка, в различни периоди в живота си Вие сте постигали най-значимите си успехи.

Защо губим връзка с тази „точка“?

За това има множество причини - външни и вътрешни. При желание, може да ги откриете и да ги анализирате. Но днес нямате време за това. Днес Ви трябва бърз, измерим резултат. Става въпрос именно за това.

Кога е необходимо да започнете да управлявате бизнеса на друго ниво?

1. В условия на неопределеност.
2. При дефицит на информация или ресурси.
3. При свръхбързо изменение на ситуацията или на пазара – когато няма време за проверка на хипотези.
4. Когато не достигат данни и информация, за да вземете решение.
5. Във всяка стресова ситуация (например при стремително падане).
6. Когато неуспехите вървят един след друг и нямате възможност „да се съберете“.
7. Когато сте на вълната на успеха, но не сте сигурни, че може да се задържите на нея.

За кого е предназначен този тренинг:

• за собственици на бизнес,
• за ръководители на компании,
• за топ-мениджъри,
• за всеки, който „държи в свои ръце“ някаква структура (бизнес-клуб, спортен отбор, организация с идеална цел, образователни и културни организации и др.).

Какви са тези инструменти?

Икономични – не изискват допълнителни ресурси (финансови, човешки, времеви).
Универсални – приложими в различни ситуации, на различни нива в организационната структура.
Гъвкави – мигновено се настройват към всякакви изменения.
Прозрачни и достъпни – разбираеми са за неспециалисти, не изискват особени навици или способности.
Системни са – не отхвърлят досегашния опит, а напротив – интегрират се в него.
Бързи – дават незабавен ефект веднага след използването им (няколко дни, понякога часове).

Програмата включва:

40% практически упражнения, мозъчни атаки и медитации, работа в малки групи и индивидуално.
30% от времето – обсъждане на казуси и отговори на въпроси.
30% от времето е посветено на теорията и работа с методически материали.
Продължителност: три последователни дни
Формат на провеждане: Отворени и корпоративни групи. Форматът на корпоративните групи е в зависимост от поставените задачи, бюджет и брой участници.
Предстоящо събитие: В случай, че темата представлява интерес, свържете се с нас, и ние ще предложим удобни за Вас дати.