Програма Хармония

Осъществена с етичен подход, базиран на грижата за хората:
• Програмата стимулира създаването на атмосфера на сътрудничество и взаимна подкрепа.
• Създава работна среда, която развива ефективни и хармонични отношения, благоприятна за екипна работа.

КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ?

  • Чрез абонаментно психологично консултиране, с включени определен брой сесии на човек за индивидуална консултация с психолог и за групови сесии.