СИСТЕМНА ВЕКТОРНА ПСИХОЛОГИЯ. БАЗОВ ТРЕНИНГ

За кого е предназначен?

Тренингът е предназначен за всеки, който иска да изгради хармонични отношения със своите деца, с родителите си, с любимия човек, както със самия себе си и със света.
Подходящ е за всеки, който се интересува от темата за човешките взаимоотношения и иска да разшири своите познания.
Тренингът е практически приложим за психолози, семейни терапевти и консултанти, специалисти по управление на човешките ресурси и мениджъри, които управляват екипи.

С какво започва запознанството с векторната система?

С теста на Толкачов- Бородянский, който определя кои са вашите цветни вектори, какви качества са заложени у вас и доколко продуктивно използвате потенциала им в момента.

Прочетете повече

Кои са цветовете на векторите?

Червен вектор (свобода, власт, първенство, секс, скорост, бъдеще, риск)
Кафяв вектор (честност, порядък, минало, чистота, лоялност)
Лилав вектор (интуиция, хитрост, дълбочина, манипулация, отмъстителност)
Оранжев вектор (дълг, пари, правила, дисциплина, издръжливост)
Жълт вектор (храна, общуване, креативност, удоволствие)
Зелен вектор (красота, доброта, ерудиция, творчество, откритост)
Син вектор (интелект, дълбочина, мъдрост, затвореност, музика)
Черен вектор (сила, воля, простота, колективизъм, лоялност, издръжливост)

Какво ще получите от този тренинг?

Тренингът дава базови знания за системата на векторната психология, за работа с теста, както и за алгоритъма на приемане и реализация на векторите.
С усвоените знания от него ще разпознавате тяхното проявление в хармоничен и дисхармоничен вариант. Ще знаете как да ги прилагате в отношенията с Вашите деца и с Вашите родители, в партньорските Ви взаимоотношения.
Успешно ще може да ги използвате в изграждането на бизнес и делови отношения, в подбора и управлението на ефективни екипи.
С много практически примери ще усвоите начините за използване на тези знания и ще може да ги прилагате в различни сфери на Вашия живот.

Основни теми в програмата на тренинга

• Векторната психология – основни понятия.
• Определяне на цветните вектори. Силни и слаби страни. От какво зависи проявлението.
• Особености на генетично заложения вектор, неговия потенциал и приемане.
• Сравнение на векторите - продуктивни и непродуктивни черти в характера, външен вид, професии, заболявания, сексуалност, общуване, неврози, отношения.
• Избор на оптималния стил на взаимодействие при общуването с различни хора.
• Отношенията деца-родители и как те се изграждат за различните вектори.
• Съвместимост и хармония на различните вектори в двойката. Сексуални особености и потребности, тяхната надеждност и вярност във връзката.

Резервация

Какво означава базов тренинг?

Тренингът е базов, дава широко приложими знания и умения за системата на психологическите вектори.
В зависимост от Вашите интереси, на следващо ниво може да изберете модул по конкретна тема, с която да се запознаете в дълбочина и детайлно.
Тренинги, второ ниво са предназначени само за участници, със завършен базов тренинг.

Ето и някои от темите от второ ниво:

ХАРМОНИЧНОТО ДЕТЕ

Системата на психологическите вектори за родители. Ще научите много нови неща за Вашето дете, за неговите истински потребности и начини за решаване на проблемите. Тези знания и навици се отнасят до здравето и възпитанието, обучението и развитието, психологическите трудности и много други.

КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПРАВИЛНИЯ ПЪТ КЪМ МЪЖКОТО СЪРЦЕ

Системата на психологическите вектори за жени. Как различните вектори влизат във връзка, какво се страхуват да изгубят, как да привлечем внимание и да построим отношенията си, как да се разделим хармонично.

СЕКСУАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ВЕКТОРИТЕ И ТЯХНАТА СЪВМЕСТИМОСТ

Системата на психологическите вектори за сексуалния потенциал и предпочитания. Семеен и сексуален живот на различните вектори и възможни комбинации. Реакции на различните вектори и дисхармонични проявления.

НОВИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ В ДЕЛОВАТА КОМУНИКАЦИЯ И БИЗНЕСА

Как с помощта на психологическите вектори да разпознаем скритите качества, потребности и пристрастия на човека от първите секунди на общуване и как да използваме тази информация в различни сфери на бизнеса: в подбора и изграждането на успешен екип, в продажбите и рекламата, в преговорите и управлението на персонала.

Приложение на познанията от базовия тренинг

Познанието за векторите и тяхното приемане ще Ви помогне да създадете хармонични отношения със себе си и заобикалящите, да усетите своята цялост, да намерите свой собствен път в живота и да го следвате хармонично и с удоволствие.

Водещ

Корнелия Гълъбова, сертифициран преподавател по Векторна психология.  Преподавател, лектор и водещ на обучения от началото на 2002 година.  Като корпоративен HR директор и директор на Агенция за управление на човешки ресурси има над 10 годишен практически опит в работата с цветните вектори, изследвала е няколко хиляди човека във връзка с подбора на хора и изграждането на екипи. Последните няколко години успешно прилага техниката и в консултирането на клиенти в областта на личностното им развитие и самоусъвършенстване.  След успешното дългогодишно сътрудничество и няколко успешни проекта, съвместно с доктор Михаил Бородянский, от 2018 провежда и преподава  знанията от неговата авторска методика в България.

Какво ще получите от този тренинг?

Базовият тренинг ще Ви даде знания за алгоритъма на приемане и реализация на векторите във Вас и в околните. С много практически примери ще усвоите начините за използване на тези знания и ще може да ги прилагате в различни сфери на Вашия живот.

Ще разпознавате тяхното проявление в хармоничен и дисхармоничен вариант както в отношенията с Вашите деца и с Вашите родители, така и в партньорските Ви взаимоотношения. Успешно ще може да ги използвате в изграждането на бизнес и делови отношения, в подбора и управлението на ефективни екипи.
Методиката може да бъде използвана както в състава на общо психологическо изследване, така и самостоятелно.

Защо вектори, а не типове?

В психологията съществуват множество теории, в които хората се делят на типове, а после се предлагат различни способи за общуване със съответните типове. Но в реалния живот няма никакви типове. Даже по пол хората не винаги се делят точно на два типа, а по характер и дума да не става.
Във векторната система, вместо думата „тип”, съществува понятието вектор. Векторът, както обикновено, има посока и величина.
Под вектор се разбира съвкупност от психологически и физиологични качества (характер, навици, здраве и др.), свързани с един от чувствителните отвори на човешкото тяло.

В човек присъстват няколко вектора и всеки от тях може да има различен потенциал за личността: от 0 до 100%.

Как се отнасят векторите към различните отвори в човешкото тяло:
• Жълт (орален вектор) – уста
• Оранжев (кожен вектор) - кожа
• Зелен (зрителен вектор) - око
• Син (слухов вектор) – ухо
• Черен (мускулен вектор) – пъп
• Кафяв (анален вектор) – анус
• Червен (уретрален вектор) – уретeр
• Виолетов (обонятелен вектор) - нос

Продължителност: два последователни дни

Организация и провеждане: отворени групи

Предстоящо събитие:  22-23 март 2019.,
Къщата на София, ул. Миджур 12, гр. София

Такса участие: 120 лева

Резервация