КОИ СА ОСЕМТЕ ЦВЕТНИ ВЕКТОРА

КАК ДА ЗАПОЧНЕМ ЗАПОЗНАНСТВОТО С ТЯХ?

Първо направете теста на психологическите вектори. Като резултат, ще разберете кои цветни вектори са заложени във Вас от самото Ви раждане и доколко продуктивно използвате потенциала им към момента.

ЗАЩО ВЕКТОРИ, А НЕ ТИПОВЕ?

В психологията съществуват множество теории, в които хората се делят на типове, а после се предлагат различни способи за общуване със съответните типове.

Но в реалния живот няма никакви типове, дори по пол хората не винаги се делят точно на два типа, а по характер - и дума да не става.

Във векторната система вместо думата „тип”, съществува понятието вектор. Векторът, както знаем,  има посока и величина. Под вектор се разбира съвкупността от психологически и физиологични качества  - характер, навици, здраве и други, свързани с един от чувствителните отвори на човешкото тяло.

Във всеки човек присъстват няколко вектора и всеки от тях може да има различен генетично заложен потенциал - от 0 до 100%.

КОИ СА ЦВЕТОВЕТЕ НА ВЕКТОРИТЕ?

Червен вектор

Свобода, власт, първенство, секс, скорост, бъдеще, риск

Кафяв вектор

Честност, порядък, минало, чистота, лоялност

Виолетов вектор

Интуиция, хитрост, дълбочина, манипулация, отмъстителност

Оранжев вектор

Дълг, пари, правила, дисциплина, издръжливост

Черен вектор

Сила, воля, простота колективизъм, лоялност, издръжливост

Зелен вектор

Красота, доброта, ерудиция, творчество, откритост

Жълт вектор

Храна, общуване, креативност, удоволствие

Син вектор

Интелект, дълбочина, мъдрост,затвореност, музика

Жълт

Орален вектор - уста.

Оранжев

Кожен вектор - кожа.

Зелен

Зрителен вектор - око.

Син

Слухов вектор - ухо.

Черен

Мускулен вектор - пъп.

Кафяв

Анален вектор - анус.

Червен

Уретрален вектор - уретра.

Виолетов

Обонятелен вектор - нос.