Когато сме на кръстопът в живота, можем да продължим в различни посоки. От какво зависи тази посока и кой я управлява?

Събитието, което се случва, Решението, което вземаме или Действието, което предприемаме?

Нека вземем елементарната ситуация, когато пътят се разделя и възможните посоки са само две – един от тях е по-успешен, а другият по-малко.

И тук възниква въпросът: В какви моменти на нашия живот се оказваме на такъв кръстопът? Как да разберем, че сме именно там? Какво особено се случва с нас в този момент?

Съществува версия, че тази точка е някакво Събитие, което се случва в нашия живот: именно то ни тласка в една или друга посока. Такива събития като: „Загубих голяма сума пари.“ и „Намерих голяма сума пари“, на пръв поглед ни водят в съвършено различни посоки /и дори разбираемо в какви/.

Тази версия е погрешна. На нашата житейска схема има място за Събитията, но това съвсем не е повратната точка или Точката на завой. Ако погледнете от долу нагоре, по посока на движението, то Събитието се намира непосредствено преди тази точка /синьото кръгче/. Събитието не е точката, която насочва живота ни в една или друга посока. При това, не е важно, какво е това събитие – негативно или позитивно. Само по себе си Събитието не води никъде.С други думи, то няма особено значение.

Възможно е, да знаете това от детството си или да сте стигнали до този извод от собствен опит по-късно, но за повечето хора това не е очевидно. Хората са свикнали да смятат, че събитията, които се случват влияят на живота им, така както дъжда или сушата на растенията.

Друга версия гласи, че тази Точка на завой – това е някакво наше Решение или осъзнат избор. Когато вземаме решение или правим осъзнат избор от два или три варианта, ето именно тогава нашият живот завива в повече и по-малко благоприятна посока.

 

Тази версия също е грешна. На нашата схема има място и за Решението, но то се намира след тази Точка на завоя. Просто казано, когато вие вземате решение, вие вече сте преминали през нея. С други думи, в „точката на осъзнатия избор“ на практика вече няма избор!

Третата версия се състои в това, че Точката на завой – това е някакво наше Действие. Когато правим нещо във външния свят, то ни обръща и насочва в една или друга посока. Защитниците на тази гледна точка /обикновено деловите хора/ казват: „Не е достатъчно да решите – това не е толкова важно. Важно е да го направите!“.

Но и тази версия е грешна в този модел. Макар, че ще е трудно, да приемете моите думи за Събитието и Решението, тук ще ви кажа точно това: само по себе си Действието не ви води нито към „плюс“ нито към „минус“ и не представлява особено значение само по себе си.

Ако бях прочел тези редове преди десетина години, незабавно щях да приключа с четенето. Подобни твърдения биха противоречали на основните ми убеждения. Цялата моя същност би се съпротивлявала, за да се съглася. Какво ти съгласие, аз дори не бих искал да мисля в такава посока. Но ако не бях отишъл и малко по-далеч, няколко хиляди мои клиенти щяха да останат със своите нерешени проблеми.

Почакайте още малко и всичко ще ви стане ясно.

Само не изпадайте в „тийнейджърска“ крайност: „Ако Действието няма значение, мога да си лежа на дивана и нищо да не правя!“. Но, вие знаете – под лежащите камъни, вода не тече: ако въобще нищо не правите, то нищо ново с вас няма да се случи, вашият свят ще спре. Действие обезателно трябва да има, но какво именно – няма решаващо значение. Ако изобщо не можете да си представите какво трябва да правите, за да постигнете целта си, то правете нещо – все едно какво. Това може да бъде нещо, което ви доставя удоволствие и няма никакво отношение към вашата цел. Само не замирайте в бездействие!

….нито Събитието, нито Решението, нито Действието са тази Точка, където нашият живот прави завой и се обръща в една или друга посока.

Коя е тази точка и как да я управлявате ще научите  от тренинга – Управление на бъдещето.28 практически инструмента.

Автор: д-р Михаил Бородянский

Харесайте и споделете: