Безплатен тест за определяне на Вашите цветни вектори

Пред вас са 80 въпроса.По скалата от 0 до 10 определете, доколко сте съгласен/а с твърдението. (доколко това се отнася «за Вас»). За да получите достоверни резултати, ви препоръчваме да използвате цялата скала за отговорите.

10 — да, абсолютно се отнася за мен
9 — да, това е така
8 — в повечето случаи е така
7 — вероятно да
6 — по-скоро да, отколкото не
5 — и да, и не (нито да, нито не)
4 — по-скоро не, отколкото да
3 — малко вероятно
2 — в повечето случаи, не
1 — не, това не е така
0 — в никакъв случай не е вярно за мен!