ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЕКТОРНАТА СИСТЕМА

В отношенията деца-родители

За изграждането на хармонични отношения, с разбиране за техните истински потребности и начини за решаване на съществуващи проблеми. Здравето, възпитанието, обучението и развитието, психологическите трудности в общуването за различните вектори са различни и когато ги познаваме, намираме правилния подход.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЕКТОРНАТА СИСТЕМА

В семейството и личните отношения

Изследва съвместимостта и хармонията на различните вектори в двойката. Сексуалните особености и потребности на векторите, тяхната надеждност и вярност във връзката.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЕКТОРНАТА СИСТЕМА

В управлението на бизнеса и деловата комуникация

С помощта на системата на психологическите вектори можем да разпознаем скрити качества, потребности и пристрастия от първите секунди на общуването и как да използваме тази информация в различни сфери на бизнеса: в подбора и сформирането на успешни екипи, в продажбите и рекламата, в деловите преговори и управлението на хора.